Nr
430/2017
Dotyczy
powołania Zespołu do spraw rewitalizacji oraz komunikacji społecznej
Data podpisania
2017-07-03
Data wejścia w życie
2017-07-03
Przygotował
BRKS
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
 • 521/2016 z dnia 27 lipca 2016
  powołania Zespołu ds. rewitalizacji do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 • 522/2016 z dnia 27 lipca 2016
  powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Zmieniające zarządzenia
 • 557/2017 z dnia 24 sierpnia 2017
  zmiany Zarządzenia nr 430/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji
 • 17/2018 z dnia 8 stycznia 2018
  powołania Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Publikacja: 10 lipca 2017 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)