Nr
547/2017
Dotyczy
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Data podpisania
2017-08-22
Data wejścia w życie
2017-08-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 sierpnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)