Nr
622/2017
Dotyczy
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Data podpisania
2017-09-27
Data wejścia w życie
2017-09-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 86 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 28 września 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)