Nr
768/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi
Data podpisania
2017-12-01
Data wejścia w życie
2017-12-01
Przygotował
Dokument
Metryka załącznik [xls - 62 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 5 grudnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)