Nr
792/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-12-14
Data wejścia w życie
2017-12-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 grudnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)