Nr
5/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-01-02
Data wejścia w życie
2018-01-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik - tekst jednolity [docx - 25 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 stycznia 2018 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)