Nr
823/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-12-28
Data wejścia w życie
2018-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 grudnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 4 stycznia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)