Nr
12/2018
Dotyczy
wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Data podpisania
2018-01-08
Data wejścia w życie
2018-01-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Załącznik nr 1 [xls - 32 KB]
Załącznik nr 2 [xls - 33 KB]
Zarządzenie [rtf - 103 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 149/2015 z dnia 19 marca 2015
    wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Zmieniające zarządzenia
  • 335/2020 z dnia 16 lipca 2020
    wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Publikacja: 9 stycznia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)