Nr
144/2018
Dotyczy
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Data podpisania
2018-02-20
Data wejścia w życie
2018-02-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 lutego 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)
Aktualizacja: 22 lutego 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)