Nr
220/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-03-21
Data wejścia w życie
2018-03-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 marca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)