Nr
231/2018
Dotyczy
przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok
Data podpisania
2018-03-22
Data wejścia w życie
2018-03-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 27 marca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)