Nr
505/2018
Dotyczy
zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-07-12
Data wejścia w życie
2018-07-31
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 16 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)