Nr
507/2018
Dotyczy
ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
Data podpisania
2018-07-13
Data wejścia w życie
2018-07-13
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 179/2016 z dnia 17 marca 2016
    ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Publikacja: 16 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)