Nr
529/2018
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2018
Data podpisania
2018-07-16
Data wejścia w życie
2018-07-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 26 KB]
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)