Nr
584/2018
Dotyczy
aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-08-03
Data wejścia w życie
2018-08-03
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 7 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)