Nr
590/2018
Dotyczy
przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Golejów, OSP Rybnik-Orzepowice, OSP Rybnik-Ochojec
Data podpisania
2018-08-09
Data wejścia w życie
2018-08-09
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 9 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)