Nr
644/2018
Dotyczy
przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za magazyn obrony cywilnej przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku
Data podpisania
2018-09-05
Data wejścia w życie
2018-09-05
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 6 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)