Nr
650/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi
Data podpisania
2018-09-10
Data wejścia w życie
2018-09-10
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 11 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)