Nr
656/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w 2018 roku
Data podpisania
2018-09-14
Data wejścia w życie
2018-09-14
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 17 września 2018 r. Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or)