Nr
665/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej
Data podpisania
2018-09-17
Data wejścia w życie
2018-09-17
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 19 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)