Nr
720/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej
Data podpisania
2018-10-23
Data wejścia w życie
2018-10-23
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 677/2018 z dnia 27 września 2018
    powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej
Publikacja: 25 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)