Nr
763/2018
Dotyczy
projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2019 rok
Data podpisania
2018-11-14
Data wejścia w życie
2018-11-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 15 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)