Nr
762/2018
Dotyczy
przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Data podpisania
2018-11-13
Data wejścia w życie
2018-11-13
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 16 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)