Nr
783/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2018-11-20
Data wejścia w życie
2018-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 144 KB]
Zarządzenie [rtf - 26 KB]
Publikacja: 22 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)