Nr
784/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2018-11-20
Data wejścia w życie
2018-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 172 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 27 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)