Nr
792/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2018-11-26
Data wejścia w życie
2018-11-26
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Ogłoszenie [doc - 93 KB]
Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 27 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)