Nr
793/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data podpisania
2018-11-26
Data wejścia w życie
2018-11-26
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 28 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)