Nr
835/2018
Dotyczy
zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r.
Data podpisania
2018-12-19
Data wejścia w życie
2018-12-19
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 124 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 237/2014 z dnia 16 maja 2014
    ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Miasta Rybnika przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
Publikacja: 20 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)