Nr
845/2018
Dotyczy
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2019 r.
Data podpisania
2018-12-20
Data wejścia w życie
2018-12-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 43 KB]
Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 21 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)