Nr
863/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020
Data podpisania
2018-12-28
Data wejścia w życie
2018-12-28
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 30 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 31 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)