Nr
3/2019
Dotyczy
szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Data podpisania
2019-01-03
Data wejścia w życie
2019-01-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018
    szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Publikacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)