Nr
4/2019
Dotyczy
zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-01-03
Data wejścia w życie
2019-01-18
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)