Nr
15/2019
Dotyczy
udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-09
Data wejścia w życie
2019-01-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 15 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)