Nr
33/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załacznik do zarządzenia [xls - 32 KB]
Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 15 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)