Nr
34/2019
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 15 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)