Nr
42/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023
Data podpisania
2019-01-15
Data wejścia w życie
2019-01-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)