Nr
38/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2019
Data podpisania
2019-01-15
Data wejścia w życie
2019-01-15
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [pdf - 614 KB]
Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)