Nr
43/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Data podpisania
2019-01-15
Data wejścia w życie
2019-01-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [rtf - 42 KB]
zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)