Nr
40/2019
Dotyczy
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Data podpisania
2019-01-15
Data wejścia w życie
2019-01-15
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 22 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)