Nr
52/2019
Dotyczy
zbycia lokali użytkowych
Data podpisania
2019-01-17
Data wejścia w życie
2019-01-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)