Nr
53/2019
Dotyczy
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok
Data podpisania
2019-01-21
Data wejścia w życie
2019-01-21
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 17 KB]
Zarządzenie [rtf - 43 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)