Nr
58/2019
Dotyczy
powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji celów zawartych w „Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej”
Data podpisania
2019-01-22
Data wejścia w życie
2019-01-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 24 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)