Nr
61/2019
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-22
Data wejścia w życie
2019-01-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)