Nr
64/2019
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2019-01-23
Data wejścia w życie
2019-01-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 356 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)