Nr
56/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-01-22
Data wejścia w życie
2019-01-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)