Nr
69/2019
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-01-24
Data wejścia w życie
2019-02-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 24 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)