Nr
35/2019
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 25 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)