Nr
66/2019
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2019-01-24
Data wejścia w życie
2019-01-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 25 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)