Nr
75/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2019-01-29
Data wejścia w życie
2019-01-29
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 36/2019 z dnia 14 stycznia 2019
    udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Publikacja: 31 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)