Nr
76/2019
Dotyczy
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2019-01-29
Data wejścia w życie
2019-01-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 108 KB]
Publikacja: 31 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)